Verím, že Boh nás miluje láskou, ktorá je silnejšia ako smrť. Jeho láska je stále rovnako silná. Prevedie nás ňou cez najrozbúrenejšie vody. Verím, že Boh chce pre nás len to najlepšie. Má plán pre náš život na tejto zemi i na večnosti. Verím, že Ježiš sa nikdy nevzdáva vo svojej snahe osloviť hriešnikov. Stále znovu nás privádza späť k sebe a dáva nám druhú, sedemnástu, ba aj sedemstú šancu.

Verím, že navzdory bežnému trendu je pohár ľudskej existencie napoly plný, nie napoly prázdny. Verím, že ľudia sa môžu zmeniť, nech je to ktokoľvek, vrátane mňa. Nemusíme kráčať stále tou istou cestou. V každom veku a za každých okolností môžeme rásť intelektuálne, morálne, vzťahovo i duchovne.

Verím, že milosť je najsilnejší činiteľ zmeny vo svete. Dokáže zmeniť jedincov, skupiny i celú spoločnosť.

Verím, že uprostred všadeprítomného zla môže jeden požehnaný človek Božou milosťou obrátiť svoje okolie k dobru.

Verím, že úsmev a smiech dokážu viac než hodinové kázanie na tému: Nedostatky a chyby iných.

Verím, že nie sme dielom náhody, ale že svet bol stvorený vševedúcim a dobrým Stvoriteľom.

Verím, že ten, ktorý stvoril vesmír z ničoho, dovedie svoje dielo podľa svojej vôle k slávnemu zavŕšeniu.

Verím, že aj my, obmedzené, zlomené a krehké ľudské bytosti, môžeme osobne poznať svojho Stvoriteľa. Môžeme s ním prežívať každý deň a nachádzať tak naplnenie a zmysel, ktorý hľadáme.

Verím.

Verím vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý je plný milosti a pravdy. Nejde ani tak o to, v čo verím, ale v koho verím.


Zdieľať: