Bertoldo de Giovanni bol významný sochár. Žiaľ, žiadne z jeho diel sa dodnes nedochovalo. Bol však dôležitým ohnivkom v reťazi. Bol žiakom Donatella, najvýznamnejšieho vtedajšieho sochára a učiteľom Michelangela, najvýznamnejšieho sochára všetkých čias.
Michelangelo mal len 14, keď prišiel k Bertoldovi. Všeobecne sa však už vedelo, že je nadmieru nadaný. Bertoldo bol dosť múdry na to, aby si uvedomil, že talentovaní ľudia sú často v pokušení nevynakladať veľké úsilie na to, aby niečo dosiahli. Nechajú sa len tak „unášať“ a nemajú snahu rásť a zdokonaľovať sa. Preto na svoj mladý „zázrak“ stále vyvíjal nátlak, aby na svojom nadaní vážne pracoval. Jedného dňa vstúpil do Michelangovej dielne a pristihol ho, ako sa hrá s kúskom sochy, ktorá bola „pod jeho úroveň“. Bertoldo schmatol kladivo a rozbil Michelangovo dielo na márne kúsky vykrikujúc pritom nezabudnuteľné slová: „Michelangelo, talent si dostal zadarmo, ale ak chceš naozaj niečo dosiahnuť, bude ťa to stáť veľa!“


Zdieľať: