Na betónový základ položil murár tehlu.

Nacvičenou rukou hodil na ňu maltu a bez váhania priložil k nej ďalšiu.

Múr navidomoči rástol. Bude to vysoký a pevný dom, prístrešie pre mnohých.

Premýšľam, Pane, o tejto tehle pochovanej v temnote základov mohutnej stavby.

Nikto ju nevidí. Ona však plní svoju úlohu a tie druhé ju potrebujú.

Je jedno, Pane, či som tehlou pri hrebeni strechy, či v temných základoch.

Len verným treba byť, vytrvalým na určenom mieste v tvojej stavbe.

Michael Quoist


Zdieľať: