„Chcel by som hovoriť s pánom Georgom F. Millikenom, prosím.“

Recepčná si prezrela mladého muža od hlavy až po päty a rozhodla sa, že riaditeľ telegrafného oddelenia je príliš zaneprázdnený na to, aby mal čas rozprávať sa s týmto človekom.

„Máte dohovorené stretnutie?“

„Nie celkom presne, ale odkázal mi, aby som sa tu niekedy zastavil.“

Recepčná odišla za svojím šéfom. „Je tu akési dedinské nemehlo z Port Huronu a hovorí, že sa chce s vami rozprávať.“

„Áno, áno, pošlite ho za mnou.“ Pán Milliken si spomenul na úhľadný rukopis na Thomasovej žiadosti. Keby tento mladý muž dokázal zapísať správy z drôtu rovnako úhľadne, určite by ho vzal do práce.

Dvere sa otvorili a zatvorili. Pán Milliken sa dlhú chvíľu akosi nezmohol na slovo. Zarazili ho mládencove neučesané vlasy, zaplátaný odev a zodraté topánky. Ako mohol takýto neupravený chlapec písať tak úhľadne? Nakoniec mu povedal: „Príďte za mnou o pol šiestej. Budem sa snažiť nájsť si pre vás čas.“

V určenú hodinu stál Thomas na svojom mieste pri stole. Ostatní pracovníci prestali pracovať a prišli sa pozrieť na túto zábavu. Najrýchlejšiemu telegrafistovi v New Yorku poslali text správy, ktorá obsahovala 800 slov. Mal ju v určený čas poslať späť čo najväčšou rýchlosťou, aby vyskúšali, koľko z nej stihne nový mladík zachytiť a zapísať. Všetci čakali, ako zmätene sa zatvári, keď sa naňho začne hrnúť záplava znakov Morseovej abecedy.

Thomas si vzal kopu čistých papierov, schmatol pero a zahlásil: „Pripravený!“ Telegraf chŕlil znaky rýchlejšie a rýchlejšie. Thomasove prsty pracovali rovnako rýchlo. Úškľabky na tvárach ostatných pracovníkov sa začali meniť na výraz údivu a prekvapenia. Toto „dedinské nemehlo“ stihlo všetko v pohode a bez chyby zapísať!

Thomas bol prijatý do práce a neskôr vyhlásený za najrýchlejšieho telegrafistu v kraji. Ako k tomu dospel? Thomas bol nielen šikovný, ale aj cieľavedomý. Keď sa mu dostalo do rúk niečo, čo malo pre neho zmysel, dokázal sa tomu venovať celé hodiny, aby sa v tom zdokonalil. Ešte v Port Hurone mal príležitosť naučiť sa telegrafovať a tak sa na to sústredil, že cvičil 18 hodín denne, kým to majstrovsky neovládal.

Thomas Edison sa riadil biblickou radou: „Rob všetko z celej sily, čo môže tvoja ruka urobiť…“ (Kaz 9,10) Tento postoj mu pomohol aj pri vynáleze elektrickej žiarovky a mnohých ďalších užitočných vecí. Prečo by sa tento verš nemohol stať aj tvojím životným krédom?


Zdieľať: