Ležala na zemi. V rukách držala malé, celkom malé dievčatko. Keď som jej vložil teplý uvarený sladký zemiak do vystretej ruky, rozmýšľal som, či sa vôbec dožije rána. Bola veľmi slabá, takmer nič už nevládala, no jej vyčerpané oči zazreli môj dar. Sladký zemiak jej mohol pomôcť tak málo – ale to bolo všetko, čo som mal.

Odhryzla si a starostlivo ho požula. Potom svoje ústa priložila k ústam malého dieťatka a mäkké teplé sústo vtlačila do malého hrdielka. Aj keď matka umierala od hladu, celý zemiak dala takýmto spôsobom svojmu dieťaťu, aby prežilo. Vyčerpaná z toľkej námahy položila hlavu na zem a zavrela oči. Malé dievčatko o niekoľko minút zaspalo.

Neskôr som sa dozvedel, že matka tej noci zomrela, ale jej dievčatko zostalo žiť.

Láska je drahá vec. Boh vo svojej láske k nám dal svojho Syna, aby svetu ukázal svoju lásku. Láska je veľmi vzácna. Niekedy má cenu rodičov, niekedy synov alebo dcér. Niekedy stojí misionára život. Ak dovolíš, aby ťa tvoja láska k Ježišovi niečo stála, urobíš poriadny krok vpred. Pamätaj si, láska je drahá vec.


Zdieľať: