Dejiny svedčia o tom, že predsa len nie sme tak beznádejne pripútaní k modrej planéte. Existuje niekoľko správ o ľuďoch, ktorí Zem úspešne opustili. Jeden z nich bol Eliáš, ktorý žil skoro tisíc rokov pred naším letopočtom. Biblia nám hovorí, že na záver svojho života opustil Zem a bol vzatý do neba na ohnivom voze.

Druhým bol Mojžiš, o ktorom sa zase píše, že jeho hrob sa nenašiel, lebo si ho vzal Boh. Zaujímavé však je, že správa o Ježišovi Kristovi opisuje, ako sa títo dvaja stretli s Ježišom na Vrchu premenenia. Prekonali smrť, čas i priestor, aby sa opäť ukázali na zemi.

Najdôležitejšou udalosťou však bolo vzkriesenie Ježiša Krista. Neostal po svojej smrti v hrobe, ale slávne vstal, ukázal sa niekoľkým stovkám ľudí a nakoniec pred ich zrakmi opustil modrú planétu a vystúpil do neba. Bez balóna, stíhačky alebo raketoplánu.

A nielen to. Skôr ako odišiel, povedal, že nám ide pripraviť miesto a že sa opäť vráti a poberie si nás k sebe, aby sme aj my prekonali smrť i čas a mohli žiť s ním. Vtedy sa naplní odveká túžba všetkých ľudí vzlietnuť hore a opustiť modrú planétu. Pre naplnenie tohto sna sa naozaj oplatí žiť a niečo aj obetovať.


Zdieľať: