V očiach kapitána Shawa sa zaleskli slzy, keď sa pozeral na troch mužov, ktorí stáli pred ním. Kapitán Shaw bol vyslancom hnutia Armáda Spásy. Bol to lekár a misionár. Do tejto časti Indie, ktorá sa vyznačovala početným výskytom malomocenstva, prišiel, aby slúžil. Traja muži pred ním boli zločinci. Mali putá na rukách a okovy na nohách, ktoré sa im zarezávali do ich chorého tela. Kapitán Shaw sa obrátil k strážcovi a povedal: „Uvoľnite im putá a okovy!“

„Ale to je nebezpečné,“ odvetil strážca, „títo muži sú nebezpeční kriminálnici. A okrem toho, sú malomocní!“

„V tomto prípade sám ponesiem zodpovednosť. Trpia naozaj dosť,“ povedal kapitán Shaw. Vzal kľúče, kľakol si a jemne im sňal putá a okovy. Potom im ošetril krvácajúce členky a zápästia.

Asi o dva týždne kapitán Shaw prvýkrát zapochyboval o tom, či urobil dobre, keď trom zločincom sňal putá. Musel ísť totiž v noci na služobnú cestu a bál sa nechať svoju manželku a dieťa samých doma. Manželka ho uisťovala, že nemá strach, pretože Boh je tam s nimi.

Keď ráno otvorila dvere a chcela ísť von, náramne sa naľakala. Na schodoch pred dverami ležali traja obávaní zločinci. Jeden z nich jej vysvetľoval: „Vieme, že doktor je preč. Boli sme tu celú noc, aby vám nikto nemohol ublížiť.“

Takto odpovedali títo traja nebezpeční muži na lásku, ktorú im prejavil kapitán Shaw. Aj Ježiš prišiel na tento svet, aby nám sňal putá hriechu a oslobodil nás. Ako odpovieš ty?


Zdieľať: