Po 25 rokoch jazdenia po ľavej strane cesty som zistil, že jazdenie po pravej strane vyžaduje poriadnu dávku sústredenia. Jeden či dvakrát som sa len o chlp vyhol havárii. Veľmi rýchlo som pochopil tri základné pravidlá. Zákony v 50 štátoch USA sú zhodné a striktne sa dodržiavajú: „Všetci účastníci cestnej premávky musia jazdiť po pravej strane vozovky.“ Druhý zákon prirodzene nadväzuje na prvý: „Pri jazde po ľavej strane vozovky sa pravdepodobne stanete príčinou nehody. Keď vás polícia chytí predtým, než utrpíte smrteľný úraz, zatkne vás a obviní na základe prvého zákona.“
Jedno ráno som s celou rodinou usadenou v aute opúšťal benzínovú pumpu. Automaticky som prešiel na nesprávnu stranu cesty. Náhle sa na nás rútili autá zo všetkých troch prúdov. Život nám zachránilo iba prudké odbočenie cez stredovú čiaru. Potom zapôsobil tretí zákon. Moja rodina odvtedy stále dohliada, aby som túto chybu už nikdy nezopakoval. Určite by ste na to dávali pozor aj vy. Veď chránili nielen môj, ale aj svoje životy.
Na rozdiel od pravidiel cestnej premávky, Boží zákon nedokážem bezchybne zachovávať, ani keby som sa snažil z celej sily. Tu vstupuje do hry zákon Ducha života v Kristovi.


Zdieľať: