Pamäť detí funguje naozaj dokonale. Príbehy z Biblie, ktoré sa v detstve naučia, im ostanú v pamäti navždy. Aj keď sa to občas trochu pomotá…

Deti sa v detskej biblickej škole učili príbeh o stvorení. Po prebratí látky s nimi učiteľ znovu opakoval celý príbeh:

„Tak deti, čo Pán Boh stvoril prvý deň?“ spýtal sa učiteľ.

„Pán Boh stvoril svetlo,“ odpovedali deti.

„A čo urobil druhý deň?“

„Pán Boh oddelil oblohu od mora.“

„Výborne, deti! Čo urobil tretí deň?“

Malý chlapček s nadšením zdvihol ruku, vyskočil a zvolal:

„Na tretí deň vstal z mŕtvych!“


Zdieľať: