Malý Jožko chodil každý deň neskoro domov zo školy. Jedného dňa ho rodičia upozornili, že dnes musí byť doma načas, ale Jožko zasa prišiel neskôr. Mama sa s ním stretla vo dverách, ale nepovedala ani slovo.

Keď bol čas večere, Jožko prišiel do kuchyne a sadol si k stolu. Celý šokovaný hľadel na tanier, ktorý mal pred sebou. Bol na ňom suchý krajec chleba a vedľa pohár vody. Pozrel sa na otcov plný tanier lákavého jedla a potom na otca. Otec však nič nehovoril, ba zdalo sa, že si ho nevšíma. Úplne ho to zlomilo.

Otec ešte chvíľu počkal a potom bez slova vzal jeho tanier a dal ho pred seba. Svoj doplna naložený tanier posunul pred Jožka a usmial sa naňho.

Keď chlapec vyrástol a stal sa z neho dospelý muž, povedal: „Do smrti nezabudnem na to, čo vtedy urobil môj otec, pretože som vďaka tomu pochopil, aký je Boh.


Zdieľať: