Keď sa ľudia prvýkrát zaľúbia, často ich prekvapí zvláštna sila tohto neopísateľného citu, túžby a záujmu o milovanú osobu. „Nikdy sa nechcem vydať,“ informovala mladá atraktívna žena svojich rodičov. „Chcem sa sústrediť na kariéru, a nie starať sa o muža.“
Connie prekvapilo, ako sa po stretnutí s Bohom všetko zmenilo. Byť s ním, podeliť sa o svoj život sa zrazu stalo dôležitejšie než všetky jej ostatné plány. Túto zmenu spôsobila láska.
Ľudské srdce nedokáže udržať ani len zlomok Božej lásky. Vylieva sa preto na každého, kto sa dostane do kontaktu s človekom, ktorý je naplnený Duchom.
Pod odkvapom na zadnej verande nášho domu visia kvety v črepníkoch. Musia sa každý deň polievať. Na lavici priamo pod kvetináčmi rastú muškáty. Je to výhodná poloha, najmä keď moja manželka polieva kvety nad nimi. Nadbytočná voda sa prelieva cez okraj. Muškáty teda dostanú dvojitú dávku vody, a preto sú stále krásne zelené. Podobne aj Ježišova láska preteká cez život naplnený Duchom a požehnáva ostatných sviežosťou a radosťou.
Lottie Moonová, úžasná mladá žena z Virgínie, ktorá v 19. storočí venovala svoj život čínskym ženám, bola známa svojou úžasnou láskou k ľuďom, ktorým slúžila. „Ako nás len milovala!“ napísali členovia zboru P´ingtu po jej smrti. Konfucionistu Li Show-tinga sa hlboko dotkla jej láska a nádherný obraz Boha, ktorý našiel v Novej zmluve. Po obrátení na kresťanstvo sa stal evanjelistom. Boh ho použil, aby pokrstil vyše 10 000 ľudí v severnej Číne.


Zdieľať: