Na internete koluje príbeh o mužovi, ktorý cestoval po svete a hľadal spôsob, ako komunikovať s Bohom. Keď raz prišiel do jedného veľkého kostola, na stene uvidel telefón, nad ktorým bol nápis: Priama linka k Bohu.
„Môžem si zavolať?“ spýtal sa.
„Pravdaže. Ale cena jedného hovoru je 4 000 eur.“
Pretože toľko peňazí nemal, vybral sa hľadať kostoly v iných krajinách. Podarilo sa mu nájsť ďalšie katedrály s priamou linkou k Bohu. Cena hovoru však bola všade rovnaká – 4 000 eur.
Nakoniec prišiel do Austrálie, kde tiež našiel kostol s telefónom.
„Koľko účtujete za jeden hovor?“ spýtal sa.
„Štyridsať centov.“
„Štyridsať centov? Všade inde chcú 4 000 eur!“
„Áno, ale tu je to miestny hovor.“
Určite ste uhádli, že tento príbeh je z Austrálie. Je humorný, ale nie celkom pravdivý. Do neba totiž môžete volať za rovnakú cenu z ktoréhokoľvek miesta na zemi.
Svojou smrťou vytvoril Boží Syn jedinečnú komunikačnú sieť medzi nebom a zemou. V tejto sieti nikdy nenastane porucha. Hovory nikdy nie sú prerušené. Nikdy nemusíte čakať a nikdy nie je obsadené. Volať môžete kedykoľvek; vždy je to osobný hovor.


Zdieľať: