„Všetko som stratil,“ povedal muž. Beznádejne dodal: „Vezmem si život.“ Práve prišiel na burze o všetky peniaze. Bol úplne na dne.

Duchovný sa na neho pozorne zahľadel a spýtal sa: „Určite ste prišli o manželku. Chápem, že je to bolestivá skúška. Manželka…“

Ale muž ho prerušil: „Moja žena žije. Má ma rada a ja mám rád ju. V tom nemám žiadny problém.“

„Tak ste určite stratil dieťa. Stratiť dieťa je niečo strašné.“

Muž zavrtel hlavou. Jeho dcéra i syn boli živí a zdraví.

„Ach, rozumiem,“ povedal pomaly kazateľ, „prišli ste o zdravie. Musíte trpieť nejakou vážnou chorobou.“

Muž nechápal, prečo mu kladie tieto otázky. Podráždene odpovedal: „Nie, všetko je v poriadku. Som zdravý. V tom nie je ten problém.“

„Tak mi povedzte – máte ženu, deti, všetci sú v poriadku a vy ste zdravý. Čo vás tak zasiahlo, že si chcete vziať život?“

Muž chvíľu váhal, potom odpovedal: „Máte pravdu, stratil som len majetok. Ale to nie je také dôležité.“

Prehru alebo neúspech môžeme niekedy vnímať ako smrť, ale život ide ďalej. Namiesto toho, aby sme sklamane hovorili o neúspechoch minulosti, poučme sa z týchto prehier a pokračujme v ceste. Teraz sme bohatší o novú skúsenosť.


Zdieľať: