Adrian Snell, hudobník, spevák a textár povedal:

„Zdá sa mi, že mnohí kresťania volia dualistický prístup k životu. V ňom niečo patrí Bohu a niečo nie.

Aj ja som bol v pokušení takto deliť svet. Keď som však začal dôkladne študovať židovskú históriu v Starej zmluve, niečo som pochopil. Prišiel som na to, že rozlišovanie medzi sekulárnym a duchovným vôbec nepoznali. Takéto rozlišovanie je podľa mňa tak trochu falošné. Boh zostáva naším Bohom vždy, či napríklad jeme alebo pred ním kľačíme. Je s nami stále. Cíti s nami. Viem, že mu patrím. Celý a so všetkým.“


Zdieľať: