Prvý životopisec skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, pán Forkel, zaznamenal z umelcovho života tento príbeh: Mladý Johann Sebastian zistil, že jeho brat má vo svojej hudobnej vitríne vzácnu knihu skladieb niektorých uznávaných skladateľov tých dní, ako napríklad Pachelbela, Frobergera, Bohma a Buxtehudeho. Chcel si túto knihu od brata požičať, ale ten mu ju nechcel dať. Zrejme si brat Johann Christoph nechával tieto skladby pre osobné štúdium alebo vystúpenia a nechcel, aby sa ich talentovaný mladší brat naučil ako prvý.

Johann Sebastian veľmi túžil po tejto knihe. Raz uprostred noci, keď všetci v dome spali, tajne sa prikradol k vitríne, vzal zbierku skladieb do svojej izby a pri žiari mesiaca si ju začal odpisovať. Takto to robil šesť mesiacov. Johann Christoph sa to však dozvedel… a okamžite mu opísaný exemplár zhabal! Johann Sebastian svoju knihu nevidel, kým jeho brat neumrel, a to sa stalo takmer po štvrťstoročí.

Keď ti na niečom skutočne záleží, potom sa nenecháš odradiť nijakými prekážkami. Veľké úspechy prichádzajú vďaka veľkým obetiam. Premýšľaj, čo si ochotný obetovať, aby si dosiahol to, po čom v živote najviac túžiš.


Zdieľať: