John Powell mal iný problém. Bol kresťanom, ktorý už dlhé roky zápasil so závislosťou od nikotínu. Fajčiť začal ešte v mladosti a skoncovať s týmto zlozvykom bolo nad jeho sily. Pokúšal sa o to neraz, ale márne. Vedel, čo o následkoch fajčenia hovorí lekárska veda – rakovina pľúc, srdcové ťažkosti, zdurenie a infekcia dýchacích ciest. Uvedomoval si, že musí prestať, ale nedokázal to. Kvôli tejto slabosti trpel strašným pocitom viny.

Raz ráno, keď sa John modlil a zápasil s túžbou dať si prvú šálku kávy a cigaretu, mal pocit, že mu Boh chce niečo povedať. Vtedy vyznal Bohu, čo ho tak trápi a za čo sa tak veľmi hanbí. Svoju modlitbu ukončil bolestným priznaním: „Bože, nemám silu prestať s tým!“

Potom počul, ako by sa mu Kristus jemne prihováral: „Ja mám silu pre teba. Bude tvoja, ak o ňu poprosíš.“

„Dobre,“ modlil sa John, „daj mi, prosím, tvoju silu.“

Od tej chvíle nemal John Powell v ústach jedinú cigaretu. Zakrátko túžba po cigaretách zmizla úplne. Teraz si dokonca ani nevie spomenúť, ako to je, keď si človek musí zapáliť. Hovorí, že sa cíti ako človek, ktorý nikdy nefajčil.

Táto skúsenosť pomohla Johnovi uvedomiť si, že Boh chce byť blízko pri ňom, mať s ním úzky vzťah, zasahovať do každej oblasti jeho života. Boží dotyk, ktorý vtedy pocítil, zmenil jeho život.

Kým John zápasil so svojím zlozvykom a pocitom viny, Boh sa mu kvôli cigaretám neotočil chrbtom. Miloval ho napriek hriechom. Nemohol sa dočkať chvíle, keď ho John požiada o silu, aby sa mohol zbaviť zlozvyku, ktorý ničil jeho telo.


Zdieľať: