Malý osirotený chlapec žil so svojou starou babičkou. Jednej noci vypukol v ich dome požiar. Babička v snahe zachrániť chlapca, ktorý spal hore na poschodí, vnikla do domu, ale zahynula v dyme a plameňoch. Pred horiacim domom sa zbehli ľudia. Cez praskot plameňov bolo počuť, ako chlapec volá o pomoc. Zdalo sa, akoby z tých, ktorí tam stáli, nikto nevedel, čo si počať.

Zo zástupu náhle vybehol neznámy človek. Za domom našiel odkvapovú rúru, ktorá bola pripevnená okolo jedného okna na poschodí. Vyšplhal sa po nej, na chvíľu sa prítomným stratil z očí, potom sa znovu objavil s chlapcom v náručí. Za hlasného povzbudzovania zástupu sa spustil dolu rúrou s chlapcom, ktorý sa mu pevne držal okolo krku.

O niekoľko týždňov sa konalo verejné pojednávanie o tom, komu bude zverený do opatery chlapec, ktorý zostal úplne sám. Každý, kto oňho prejavil záujem, mal príležitosť krátko sa sudcom prihovoriť. Prvý muž povedal: „Mám veľkú farmu. Chlapec by mohol stráviť veľa času vonku.“ Druhý muž predstavil svoju výhodnú ponuku takto: „Som učiteľ. Mám veľkú knižnicu. Chlapec by mohol získať dobré vzdelanie.“ Potom sa prihovorili ďalší. Nakoniec vstal veľmi bohatý človek a povedal: „Som boháč. Dal by som chlapcovi všetko, čo mu ponúkali tí, ktorí hovorili pred mnou – farmu, vzdelanie, peniaze, cestovanie atď. Bol by som rád, keby býval u mňa.“

Potom sa predseda poroty spýtal: „Chce ešte niekto niečo povedať?“ V poslednom rade sa postavil neznámy človek, ktorý nepozorovane vošiel dnu. Keď prišiel dopredu, jeho tvár odzrkadľovala veľkú bolesť. Postavil sa priamo pred malého chlapca. Pomaly si vybral ruky z vrecák. Prítomní takmer zhíkli. Chlapec, ktorý až doteraz hľadel do zeme, sa pozrel hore. Mužove ruky boli strašne zjazvené. Náhle chlapec od radosti vykríkol. Stál pred ním muž, ktorý mu zachránil život. Ruky mal zjazvené od toho, ako sa šplhal hore a dolu rozpálenou odkvapovou rúrou. Chlapec vyskočil a hodil sa mužovi okolo krku. Držal sa ho celou silou.

Farmár vstal a odišiel. Učiteľ tiež. Potom aj boháč. Odišli všetci. Chlapca nechali s jeho záchrancom, ktorý si ho získal bez jediného slova. Jeho ruky povedali oveľa viac než akékoľvek slová.


Zdieľať: