Keď Boh niekoho potrebuje vo svojej službe, nikdy nejde za lenivým a záhaľčivým človekom. Povolá toho, kto je pracovitý. Keď potrebuje urobiť nejakú prácu, ide za tým, kto už pracuje. Keď Boh hľadá verného služobníka, povoláva toho, kto pracuje s plným nasadením. Príbehy z Biblie a dejín to potvrdzujú.

Keď ho Boh povolal:

– Mojžiš sa staral o svoje stádo na vrchu Hóreb

– Gedeon mlátil obilie v lise na víno

– Saul hľadal otcove stratené oslice

– Dávid pásol ovce svojho otca

– Elizeus oral s dvanástimi zapriahnutými volmi

– Nehemiáš pracoval ako kráľovský čašník

– Ámos dozeral na stádo

– Peter a Andrej hádzali sieť do mora

– Jakub a Ján opravovali siete

– Matúš vyberal clo

– Saul bol zaujatý prenasledovaním Ježišových priateľov…


Zdieľať: