Igor začal navštevovať bohoslužby, keď mal pätnásť rokov. Veľmi rýchlo odovzdal svoje srdce Bohu a prežil obrátenie. Jeho otec s ním zaobchádzal veľmi tvrdo. Každú sobotu sa ho spýtal: „Kde si bol dnes ráno?“ Igor odpovedal: „V modlitebni.“ Nato mu dopadla na hlavu spŕška rán, takže zavše stratil napoly aj vedomie. Aby sa vyhol škandálu, nehovoril o tom. Vo veku, keď jeho kamaráti začali chodiť do barov, na diskotéky a za dievčatami, on dostával bitku za vernosť Bohu.
Ako to mohol znášať? Kde čerpal toľkú silu? Stojí za to položiť si túto otázku. Koľkí kresťania prestanú byť verní, len čo v ich živote objavia najmenšie ťažkosti? On prijímal silu z osobného vzťahu s Bohom. Miloval Ježiša a vedel, že nič nemôže zlomiť jeho lásku.


Zdieľať: