Žiarlivosť je reč lásky. V knihe „Kupec Benátsky“ Shakespeare písal o žiarlivej žiarlivosti a v knihe Otelo ju nazval žiarlivým netvorom. Francúzsky filozof Duc de La Rochefoucauld povedal, že žiarlivosť sa živí podozrievaním a nedôverou a je v nej viac sebalásky ako lásky. Akákoľvek snaha upokojiť žiarlivosť, podobne ako paranoju, celú situáciu len viac zhoršuje.
Náš Boh veľmi túži (až žiarli) po láske svojho ľudu.
„Celý život som kresťanom,“ povedal mi muž v stredných rokoch, „ale v podstate voči Bohu necítim nijakú lásku. Domnievam sa, že moje náboženstvo sa stalo len časťou kultúry môjho života. Oveľa viac ma zaujíma futbalový zápas, ktorý sa bude hrať v pondelok večer.“
Čo môže urobiť žiarlivý Boh s túžbami tohto muža?
Divom Božej lásky je, že nás nielen žiada, aby sme ho milovali, ale obdarúva nás láskou, aby sme to aj dokázali.


Zdieľať: