Milionára Eugena Landa požiadali, aby sa prihovoril žiakom šiestej triedy. Chcel im povedať niečo, čo by ich motivovalo viac sa učiť. Keď o tom rozmýšľal, nevedel na nič prísť. Čo mohol povedať, aby inšpiroval žiakov, z ktorých väčšina nemala kvôli zlej finančnej situácii nijakú nádej po skončení základnej školy ďalej študovať?

Po príchode do triedy sa mnohé černošské deti, ktorých tam bola väčšina, nechceli na neho ani len pozrieť. Uvedomil si, že nemá zmysel hovoriť to, čo pôvodne zamýšľal. Roztrhal pripravené poznámky a rozhodol sa hovoriť im zo srdca. „Zostaňte v škole a poriadne sa učte,“ vyzval ich, „a ja zaplatím za každého z vás školské poplatky.“

V tej chvíli sa životy mnohých týchto detí zmenili. Uvedomili si, že ich snaženie má zmysel a cieľ. Prvýkrát mali nádej a krásnu vyhliadku do budúcnosti. Jeden z nich povedal: „Mám sa na čo tešiť. Mám nádej, že v živote niečo dosiahnem. Je to nádherný pocit.“ A potom sa začali diať zázraky. Takmer 90 percent žiakov tejto triedy dosiahlo vysokoškolské vzdelanie.

Keď budeš mať niekedy pocit, že ťa škola nudí a že to vôbec nemá zmysel, mysli na budúcnosť, ktorú máš pred sebou. Je to veľká životná šanca dosiahnuť niečo, o čo sa oplatí zápasiť.


Zdieľať: