Každú stredu poobede prichádzali návštevy a obzerali sirotinec, ktorý postavil George Müller. Okolo sirotinca boli aj záhrady a ihriská. Poriadok a príkladná opatera detí urobili na návštevníkov dobrý dojem. Niektoré návštevy boli dobre známe alebo slávne. Krátko po otvorení sirotinca prišiel nečakane na návštevu Charles Dickens. Spisovateľ vysvetľoval Georgovi, že počul strašné reči a prišiel sa presvedčiť. Hovorilo sa, že s deťmi zaobchádza ako s otrokmi, že nemajú dosť jedla a v izbách sú krysy. Aj samotný George to počul. Sklamalo ho to, ale povedal si, že keď sa niekto snaží o niečo nové, vždy sa nájdu takí, ktorí sa to pokúsia zničiť. Keď sa dozvedel, že Charles Dickens takéto reči počul, zavolal jedného zo zamestnancov, dal mu zväzok kľúčov a povedal:

„Ukáž pánovi Dickensovi všetko, čo chce,“ nariadil mu. „Otvor mu dvere do všetkých miestností. Nevráťte sa, kým nebude úplne spokojný, že videl všetko, čo chcel!“

Dvaja muži vyšli z Georgovej kancelárie a vrátili sa o tri hodiny. Charles Dickens nešetril chválou. Sľuboval, že napíše článok, ktorým raz a navždy skoncuje s ohováraním.


Zdieľať: