Keď mal Campbell Morgan desať rokov, evanjelista D. L. Moody prvýkrát navštívil Anglicko. Jeho pôsobenie a kázania spolu s oddanosťou rodičov urobila na mladého Morgana taký dojem, že vo veku 13 rokov kázal svoje prvé kázanie. O dva roky neskôr kázal pravidelne v nedeľu a na sviatky v kaplnkách.

Kazateľ G. Campbell Morgan mal štyroch synov. Všetci štyria nasledovali v povolaní svojho otca a stali sa kazateľmi. Ktosi sa jedného z nich spýtal, ktorý z nich je najlepším kazateľom. On sa pozrel na otca a povedal: „No predsa naša mamička!“


Zdieľať: