Ovládate umenie žiť?

Umenie žiť je veľmi vzácne. Zahrnuje schopnosť tešiť sa aj z obyčajných vecí, byť vďačný aj za málo a byť spokojný s tým, čo mám. Zahrnuje tiež snahu o to, aby som sa naučil vyrovnávať sa s neúspechmi a sklamaniami a nešiel životom nešťastný a zahorknutý. Kto vie žiť, vie správne využívať svoj čas. Vie nielen múdro rozdeľovať svoj čas medzi prácu a odpočinok, ale vedome a zámerne sa snaží nezrýchľovať tempo života, ale skôr spomaľovať, aby sa nemusel stále ponáhľať. K umeniu žiť patrí schopnosť nájsť si čas na partnera, deti, priateľov ale najmä na stretávanie s Bohom pri modlitbe a čítaní Biblie.


Zdieľať: