V Južnej Indii stretol Sundar Singh, známy kresťanský indický misionár, kresťanov zo sýrskej cirkvi. História tejto cirkvi siahala do 1. storočia, keď podľa tradície Tomáš – jeden z Ježišových pôvodných učeníkov – prišiel do južnej Indie, kde kázal evanjelium a nakoniec založil cirkev. Sundara zaujali dlhé dejiny cirkvi, no bol aj sklamaný z toho, ako cirkev stratila zo zreteľa evanjelizačné posolstvo. Preto na stretnutí mladých ľudí z cirkvi vyslovil výzvu:

„Ó, mladí ľudia, prebuďte sa a pozrite, koľko duší hynie denne okolo vás. Nie je vašou povinnosťou ich zachrániť? Buďte odvážnymi Kristovými vojakmi. Choďte vpred v plnej zbroji. Zničte prácu diabla a zvíťazíte. Kristus vám dal vzácnu príležitosť, aby ste boli spasení a zachraňovali ďalších. Ak vám teraz na tom nezáleží, nikdy nedostanete ďalšiu šancu, lebo už viac neprejdete cez bojové pole. Rýchle sa blíži deň, keď uvidíte mučeníkov v ich sláve. Dali svoje zdravie, bohatstvo a život, aby získali duše pre Krista. Urobili veľa. Ó, aby sme sa v ten deň nehanbili.“

Sundar rozmýšľal o tom, ako títo mladí ľudia prijmú jeho posolstvo. Odpoveď dostal na ďalšom stretnutí, kde prišlo počúvať jeho kázanie dvadsaťtisíc ľudí. A na tretie stretnutie prišlo tridsaťdva tisíc sýrskych kresťanov.


Zdieľať: