„Ako ste sa stali veriacim človekom?“ spýtal som sa jedného mladého muža.

„Viete, ja som nebol kresťanom. Stal som sa ním nedávno. Ktosi mi podaroval výtlačok Jánovho evanjelia.“

„Čo ste sa tam dočítali, že ste sa na základe toho rozhodli stať kresťanom?“

„Bol to príbeh o ukrižovaní,“ odvetil bez zaváhania.

„A čo vás konkrétne na kríži tak zaujalo?“ pýtal som sa ďalej.

„Myslím na to, akým spôsobom sa správal Ježiš na kríži,“ pokračoval zamyslene. „Veď tam na kríži visel taký dobrý človek… Nikdy nevykonal nič zlé, nikdy nikomu neublížil. A napriek tomu ho tam utýrali na smrť. Keď mu ubližovali, Ježiš hovoril, že im odpúšťa. Povedal tiež, že Otec je práve taký ako on. Na Ježišovi bolo niečo také, že sa vo mne prebudila túžba tomu všetkému uveriť. A ak Boh je ako Ježiš, určite by som chcel dôverovať aj jemu… Preto som sa rozhodol stať kresťanom.“


Zdieľať: