Augustín bol už ako dieťa rebelom a uličníkom. Mal búrlivú mladosť. Keď ho dal otec na štúdiá svetských vied, spoznal mnoho zla. Čas trávil s prostitútkami a priateľov si hľadal medzi spodinou. Jeho život sa vyznačoval nemorálnosťou, alkoholom a sexuálnou promiskuitou. Otec bol pyšný, že má takého syna. So vzťahu s jednou ženou sa mu narodil syn.

Matka Monika sa za neho napriek nepriaznivým okolnostiam stále modlila. Raz navštívila biskupa, ktorý sa s ľuďmi otvorene a priamo rozprával o ich spáse. Prosila ho, aby sa porozprával s Augustínom. Biskup to však odmietol s tým, že jej syn je nepoučiteľný. Ale pri odchode poznamenal: „Syn, za ktorého bolo preliatych toľko sĺz, určite nezahynie.“

Boh neprestajne posielal Augustínovi do cesty ľudí, ktorí mu ukazovali na Spasiteľa. Keď raz čítal jeden z Pavlových listov, dotkol sa ho Svätý Duch a otvoril mu oči. Augustín vedel, že sa mu prihovoril Boh a svoj život odovzdal Kristovi. Začal sa starať o chudobných. Píše sa, že jeho pokladnica bola vždy prázdna, lebo vždy všetko rozdal.


Zdieľať: