Prorok Ozeáš začína svoju knihu príbehom o tom, ako ho Boh požiadal, aby urobil niečo, čo sa mu zdalo takmer neuveriteľné – vstúpiť do manželstva so ženou, ktorá sa správala ako prostitútka.

Keďže Ozeáš poznal Boha veľmi dobre, príkaz poslúchal a oženil s Gomer. Mali tri deti. Keď príbeh pozorne čítame, zdá sa, že len jedno dieťa bolo jeho vlastné. Neskôr Gomer od neho odišla a žila so svojimi milencami.

„Pane, to je všetko, čo si chcel prostredníctvom mňa povedať?“ mohol uvažovať Ozeáš po jej odchode.

„Nie, to najdôležitejšie ešte len príde. Teraz choď hľadať svoju ženu. Zober si radšej aj nejaké peniaze, pre prípad, že by si si ju musel kúpiť späť. Keď ju nájdeš, zisti, či je možné presvedčiť ju, aby šla s tebou domov a znova ti bola vernou manželkou.“

A tak Ozeáš odišiel hľadať svoju ženu. Viem si predstaviť, ako chodil z jedného miesta na druhé a všade sa pýtal: „Nevideli ste Gomer?“

Ozeáš Gomer nakoniec našiel. Keby ste boli na jeho mieste, čo by ste jej povedali? Keby ste ju milovali, odsudzovali by ste ju za to, čo robila? Schytili by ste ju za vlasy a nasilu sa snažili dovliecť ju domov? Ak áno, domnievate sa, že by chcela znova s vami žiť? A keby jednoznačne odmietala vrátiť sa k vám, boli by ste ochotní vzdať sa jej a nechať ju, nech si ide, kam chce?

Boli by ste v takej chvíli schopní vôbec niečo povedať? Niečo viac, než len: „Prosím, vráť sa domov“?

„Naozaj chceš, aby som sa k tebe vrátila?“

„Áno,“ odvetíte, alebo možno len prikývnete s očami plnými sĺz.

Nech to bolo akokoľvek, Gomer sa s Ozeášom vrátila domov.

Príbeh o Ozeášovi a jeho žene predstavuje vzťah medzi Bohom a jeho neverným ľudom. Boh sa od nás neodvracia, ale práve naopak, on nás iniciatívne hľadá napriek našej nevernosti. Bol ochotný zaplatiť tú najvyššiu cenu, len aby sme sa zase vrátili k nemu späť domov.


Zdieľať: