Na brehu rieky Gangy v Indii stál misionár John Thomas. Keď začal rozprávať o Kristovi, zastavilo sa pri ňom niekoľko ľudí. Po chvíli k nemu pristúpil jeden brahman (príslušník najvyššej hinduistickej kňazskej kasty) a spýtal sa: „Povedal si, že je to diabol, kto zvádza ľudí k hriechu?“ Thomas prikývol. Brahman z toho vyvodil záver: „Potom vina je na satanovi. Potrestaný musí byť diabol a nie človek.“ Z tvárí okolostojacich ľudí misionár vyčítal, že s touto námietkou súhlasia.

V tej chvíli uvidel Thomas čln, ktorý plával proti prúdu rieky. Spýtal sa okolostojacich ľudí: „Vidíte ten čln? Dajme tomu, že by som niekoľko svojich priateľov poslal, aby čln prepadli, všetkých ľudí v ňom zabili a priniesli mi ich majetok. Kto by za to mal byť potrestaný? Ja, ktorý som ich naviedol, alebo oni, že to urobili?“

Brahman bez váhania zvolal: „Všetci by ste boli vinní.“

„Áno, máš pravdu,“ odpovedal Thomas. „Keď vy i satan spolu hrešíte, spolu si zaslúžite byť aj potrestaní.“

Trest, ktorý patril nám, však Ježiš vzal na seba. Vďaka tomu máme nádej…


Zdieľať: