Útulok Dobrého Pastiera je útulok pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to stratiť, aby to znova našli.

Muži, ktorí žiadajú o pomoc, majú za sebou zložitú minulosť. Často sem prichádzajú bez osobných dokladov, v zlom psychickom stave, špinaví, zapáchajúci, niektorí akoby už ani neexistovali. V útulku platí zásada: minulosť nechať za bránami a žiť prítomnosť. Pre každého platí rovnaký meter. Každý je tam človek – Boží tvor, ktorý potrebuje pomoc. Čo bolo predtým, nech súdi Boh.

Nezastupiteľné miesto v živote tejto komunity má modlitba a práca. Sú to dva piliere, na ktorých stojí táto komunita. Jedno z najdôležitejších pravidiel – nijaký alkohol. Druhým pravidlom je, že každý, kto sem príde, musí pracovať. Muži sú počas terapie zadelení pri varení, praní, žehlení, upratovaní aj stavebných, tesárskych či klampiarskych prácach, pri práci v hospodárstve. Každý, kto je zdravý, musí pridať ruku k dielu.


Zdieľať: