William Colgate. Hovorí vám to meno niečo? Zubná pasta Colgate, mydlo Palmolive a čistiace prostriedky Ajax sú len tri výrobky najväčšieho výrobcu mydiel, voňaviek a čistiacich prostriedkov na svete.

Keď mal William desať rokov (1783-1857), musel odísť od rodičov. Jeho otec varil mydlo, ale nezarobil toľko, aby mohol Williama ďalej podporovať. William si musel začať zarábať na seba sám. Mal ešte súrodencov, o ktorých sa museli rodičia starať.

Mama mu dala na cestu malú tašku s najdôležitejšími vecami. To bol celý jeho majetok. William chcel ísť do New Yorku. Musel ísť peši, lebo nemal peniaze na vlak. Cestou prenocoval u strýka. Pred odchodom mu strýko povedal: „Skôr než odídeš, chcem sa s tebou pomodliť.“ Po modlitbe mu povedal: „Dám ti ešte niekoľko rád. Ak sa budeš nimi riadiť, bude sa ti dariť a Boh ti požehná: 1. Dbaj na to, aby si mal vždy poctivú váhu. 2. Buď k ľuďom vľúdny a milý. 3. Odovzdaj svoje srdce Ježišovi. 4. Zo všetkého, čo zarobíš, odovzdaj Bohu diel, ktorý mu patrí. Boh ťa bude sprevádzať a bude sa ti dariť.“ Po týchto slovách sa rozlúčili.

Mladý William naozaj odovzdal svoj život Ježišovi. Veľmi často rozmýšľal o strýkových slovách, najmä o poslednej rade. Nevedel presne, čo to znamená. Až keď vo svojej malej Biblii, ktorú mu mama dala, čítal proroka Malachiáša, našiel odpoveď (3,8-10). Pochopil, čo mu strýko radil a rozhodol sa verne odovzdávať Bohu desatinu.

Po príchode do New Yorku sa zamestnal ako varič mydla. Zo svojho prvého platu 3,5 dolára dal Bohu 35 centov ako desiatok. Od tej doby sa odovzdávanie desiatku stalo jeho životnou zásadou.

Pretože bol veľmi usilovný, šikovný a spoľahlivý, po niekoľkých rokoch sa stal majstrom, vedúcim cechu, potom spolumajiteľom továrne a neskôr jej vlastníkom. Vtedy dal Bohu sľub a začal odovzdávať nie desať percent, ale dvadsať. Obchod sa začal ešte viac vzmáhať a William bohatol. Začal dávať tridsať percent, neskôr polovicu. Skončilo to tak, že William odovzdával Bohu 90 percent svojich príjmov.

William Colgate vzal Boha za slovo a Boh splnil v jeho živote svoje zasľúbenie.


Zdieľať: