Vysoko v juhoamerických Andách prišiel raz náčelník jedného indiánskeho kmeňa s mnohými Indiánmi za misionárom so žiadosťou, aby do ich odľahlej dediny poslali učiteľa, ktorý by ich deti učil čítať a písať a viac im porozprával o tom zvláštnom Bohu, ktorý miluje všetkých ľudí. Misionár nemohol v blízkej dobe splniť ich žiadosť, pretože žiadny učiteľ nebol v tom čase voľný. Museli nejaký čas čakať.

Skôr než sa náčelník po niekoľkých dňoch odpočinku vrátil so svojím sprievodom do rodnej dediny, ešte raz vyhľadal misionára. Misionár mu sľúbil, že len čo to bude možné, pošle im učiteľa. Aby mali stopercentnú istotu a aby sa vylúčil akýkoľvek omyl, náčelník vzal kameň a rozlomil ho na dve polovice. Jednu polovicu dal misionárovi s tým, aby ju odovzdal budúcemu učiteľovi. Druhú polovicu si schoval náčelník. Pravého učiteľa spozná podľa toho, že sa preukáže druhou polovicou kameňa. Náčelník nechcel nič riskovať. Táto jednoduchá a pritom bezpečná metóda vylučovala akúkoľvek zámenu. Dve polovičky boli pre obidve strany veľmi dôležitým poznávacím znamením.

Aj Boh nám dal svoje poznávacie znamenia. Nájdeme ich v Božom slove.


Zdieľať: