Šport patril k životu Viktora Sanejeva. Dával mu veľmi veľa. Učil ho poznávať svet aj ľudí. Viktor však nežil len pre šport. Pred športom uprednostnil rodinu, manželku a syna. Rodina pre neho predstavovala pevné zázemie.

„Človek, ktorý chce niekedy niečo skutočne významné dosiahnuť, si musí najprv vybudovať pevný životný základ – a tým môže byť len spokojná rodina. To je najdôležitejšie, tu všetko začína. Snažím sa to učiť aj syna. Nemôže vo mne vidieť najprv trojskokana a až potom ocka, ktorý sa vracia domov, len keď mu skončí tréning alebo preteky. Najprv treba byť dobrým človekom, ktorý môže urobiť niečo užitočné pre spoločnosť a až potom sa venovať vlastným záľubám. Tou musí zostať aj šport, ak sa z neho nemá vytratiť radosť a pohoda.“ Tieto slová sú alfou a omegou cieľov najlepšieho trojskonana, trojnásobného olympijského víťaza a trojnásobného svetového rekordéra v trojskoku Viktora Sanejeva.


Zdieľať: