Dr. Joseph Wolff kamkoľvek šiel, vždy mal pri sebe hebrejskú a anglickú Bibliu. O svojich cestách napísal: „Keď som držal v ruke otvorenú Bibliu, cítil som, že v tejto knihe spočíva moja sila a že jej moc ma posilňuje.“ Božie slovo šíril v rôznych jazykoch medzi Židmi, Turkami, Peržanmi, Hindmi a mnohými ďalšími národmi či kmeňmi. Všade hlásal, že sa blíži kráľovstvo Mesiáša.

Tento človek bol úžasným Božím misionárom. A predsa to bol človek, o ktorom je známe, že sa stále bál, ba pociťoval až úzkosť. Jeho prvou reakciou na akúkoľvek novú alebo nebezpečnú situáciu bol strach. Stále musel zápasiť s tým, aby prekonal svoje obavy a našiel odvahu ísť ďalej. Je to fascinujúce, keďže bol jedným z najdobrodružnejších misionárov, ktorý sa túlal po svete. Celý kresťanský svet si ho vážil nie preto, že sa nebál, ale preto, že nedovolil, aby ho strach a obavy zastavili. Svet ho pozná ako „misionára celého sveta“.


Zdieľať: