Sedem divov sveta tvoria staroveké diela, ktoré vo svojej dobe vzbudzovali obdiv svojou technickou a umeleckou dokonalosťou. Jedným z divov boli aj visuté záhrady v Babylone. Boli sériou arkádovitých terás, postavených do tvaru pyramídy a na ich zavlažovanie sa čerpala voda z neďalekej rieky Eufrat. Záhrady boli akousi chladivou, zelenou oázou uprostred horúcej púšte. Jedna povesť tvrdí, že ich dala postaviť kráľovná Semiramis, iná zase, že ich dal postaviť kráľ Nebukadnesar II. pre svoju manželku Amytis.

Babylon bol jedným z najbohatších miest starého sveta. Svoj vrchol dosiahol za vlády kráľa Nebukadnesara (605-562 pred n.l.). Jeho zlatý vek však netrval dlho.

V roku 539 pred n.l. perzský kráľ Kýros dobyl Babylon a pripojil ho k Médsko-perzskej ríši. Mesto navždy stratilo nezávislosť.

V roku 331 pred n.l. obsadil Alexander Veľký mesto Babylon bez boja. Aj keď istý čas sníval o tom, že z Babylonu urobí hlavné mesto, za niekoľko storočí sa rozpadlo.

V roku 198 pred n.l. Riman Septimus Severus Babylon úplne zničil. Dnes tam žije niekoľko irackých vidiečanov, ale mesto ako také už nikdy nebolo vystavené. Biblická predpoveď sa splnila.


Zdieľať: