Študent prvého ročníka na Adventistickej teologickej univerzite nachádzajúcej sa južne od Moskvy vbehol do modlitebne. Padol na kolená a modlil sa: „Bože, prečo ma požehnávaš? Veď som taký hriešny.“

Vadim mal dvadsať rokov. Hneď na začiatku svojho štúdia dostal nečakaný dar – 100 amerických dolárov. „Pane, ty si sa postaral o všetky moje potreby. Naozaj mi nič nechýba. Ukáž mi, čo mám s peniazmi urobiť,“ modlil sa. Doláre zamenil za ruské ruble a odovzdal desiatok. Keď vyplatil školné, ostalo mu ešte 6 000 rubľov.

Vadim začal chodiť medzi študentov, ktorí sa raz do týždňa stretávali k modlitbám. Počas jedného stretnutia počul, ako jeden zo študentov prosí ostatných, aby sa modlili za jeho finančnú situáciu. Vadim len ticho počúval. Nepoznal ho a nevedel, koľko peňazí potrebuje. „Pane,“ povedal v ten večer na modlitbe, „chcel by som darovať peniaze môjmu spolužiakovi. Prosím o tvoje vedenie.“

Na druhý deň Vadim zavolal spolužiaka stranou, aby sa s ním porozprával.

„Koľko peňazí potrebuješ na školné?“ spýtal sa ho.

„6 000 rubľov,“ odvetil spolužiak.

Vadim si celý prekvapený uvedomil, že Boh odpovedal na jeho modlitbu. A nielen to. Boh odpovedal aj na modlitby jeho spolužiaka. Vadim s radosťou odovzdal 6 000 rubľov svojmu ohromenému spolužiakovi. Potom sa objali. Časom sa z nich stali najlepší priatelia.


Zdieľať: