Počas druhej svetovej vojny žil v Debrecine jediný kresťan hlásiaci sa ku spoločenstvu adventistov. Navštevoval rodinu, ktorá bývala v susedstve. Veľmi túžil rozprávať im o Kristovi, ale nevedel to. Bol si toho vedomý.

Skôr ako prišiel front, ešte raz navštívil onú rodinu a povedal im: „Rád by som vám porozprával o tom, čomu verím. Rád by som vám vysvetlil, o čom hovorí Biblia, ale neviem to. Nedokážem to vysvetliť. Preto vám chcem povedať len dve vety: Dúfam, že ste si niečo z toho, čo som vám povedal, vzali k srdcu. Prial by som si, aby ste sa pripravili na Ježišov návrat, aby sme sa spolu stretli v nebesiach.“

Na ďalší deň sa cez Debrecin prehnal front a tento muž zahynul pod troskami svojho domu.

Rodina nezabudla na tohto muža a na jeho odkaz. O nejaký čas sa v ich dome schádzala početná skupina veriacich ľudí.


Zdieľať: