Charles Schwab je americký investor a finančný manažér. Jeho spoločnosť je najväčším obchodníkom s cennými papiermi v Spojených štátoch. Jeho majetok sa odhaduje na vyše 10 miliárd dolárov. V roku 1996 sa stala prvou veľkou spoločnosťou poskytujúcou finančné služby, ktorá predávala online kótované a mimoburzové akcie, ako aj podielové fondy a dlhopisy.

Charles Schwab je dyslektik, ale nevedel o tom až do svojich 40 rokov, keď zistil, že jeden z jeho synov je tiež dyslektik. Založil Nadáciu Charlesa a Helen Schwabových, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby každý študent dosiahol svoj plný potenciál. Podporuje výskum a programy súvisiace s poruchami učenia, vrátane dyslexie.


Zdieľať: