Istý cestovateľ sa zastavil, aby sledoval zvláštne správanie farmára, ktorý obrábal svoje pole. Jediná mulica, ktorá ťahala pluh, mala zaviazané oči. Farmár pokrikoval: „Hijó, Mara! Hijó, Katy! Hijó, Ruby! Hijó, Tesa!“

Cestovateľ chvíľu sledoval, ako sa farmárovi darí. Keď na chvíľu stíchol a zastavil sa, spýtal sa ho: „Pane, vaša mulica má toľko mien?“

„Nie, nie. Má iba jedno meno. Volá sa Mara.“

„Prečo potom vykrikujete všetky tie mená?“

„No, to máte tak,“ začal vysvetľovať farmár, „keby Mara vedela, že všetko musí robiť sama, nedonútil by som ju k tomu. Ale keď si myslí, že vedľa nej sú ďalšie tri mulice, zvládne to aj sama.“

„To je výborný nápad!“ zvolal cestovateľ.

Keď sa vrátil do svojej podnikovej kancelárie, založil si výbor.


Zdieľať: