Malý chlapec chcel svojej matke pomôcť odniesť jablká. Nabral si ich do svojho malého náručia, koľko sa dalo. Podarilo sa mu urobiť len jeden alebo dva kroky, a jedno jablko mu spadlo. Potom stratil ďalšie – až nakoniec boli všetky na zemi.

Matka mu pevne položila do ruky jedno jediné jablko a povedala: „Odnes toto jedno a potom ďalšie.“

Často robíme v živote podobne. Pokúšame sa niesť všetky bremená a povinnosti naraz. Všetky si ich chceme naložiť na chrbát, ale to sa nedá. Sme na to príliš malí.

Sila, ktorú nám Pán Boh dáva každý deň znovu, zodpovedá našej potrebe na ten deň. Keď je bremeno ťažšie, dá nám viac sily a väčšiu milosť. Každý deň by sme sa mali modliť: „Pane Ježišu, začal nový deň. Pomôž mi prežiť ho s Tebou. Pomáhaj mi, daj mi trpezlivosť a milosť, ktorú dnes potrebujem.“


Zdieľať: