Helen Johnstonová sa zrazu zastavila. Uvedomila si, že predtým, ako sa vybrala predávať knihy, nepomodlila sa.

Helen klopala na všetky dvere zaradom. Keď sa blížila k jedným dverám, začula tichý hlas, ktorý jej povedal: „Otvorí ti muž, ktorý potrebuje knihu Veľký spor vekov.“

O chvíľku sa otvorili vchodové dvere. Pred Helen stál muž. Najprv sa s ním chcela spriateliť, preto mu ponúkla knihu o zdravom životnom štýle. Potom vytiahla výtlačok knihy Veľký spor vekov, ktorú napísala Ellen Whiteová. Kniha ho zaujala a chcel si ju kúpiť. Keď sa však dozvedel cenu, povedal, že si to nemôže dovoliť. Ponúkla mu ju teda zadarmo. Muž nesúhlasne potriasol hlavou.

Helen sa ho potom spýtala, či nemá doma nejaké drobné. Vrátil sa s plnou hrsťou mincí, ktoré vystačili akurát na inú knihu. Helen sa otočila, že odíde. Urobila niekoľko krokov a potkla sa. Mince sa rozkotúľali po zemi. Helen rýchlo podala knihu Veľký spor vekov mužovi a požiadala ho, aby jej ju podržal, kým mince pozbiera. Keď ich pozbierala, rýchlo sa otočila a kráčala preč.

Muž na ňu zavolal: „A čo vaša kniha? Zabudli ste si ju tu!“ Helen sa otočila a s úsmevom povedala: „Už je vaša. Nechajte si ju.“


Zdieľať: