V jednom rozhovore Vladimír Krčméry povedal:

Keď som videl veľké množstvo utrpenia, zalomcovalo to so mnou… Videl som deti ohrýzať kôru na stromoch, pretože boli hladné. Chceli sme im kúpiť v obchode cukríky, ale predavačka nám povedala: „Nekupujte im cukríky. Ony nevedia, čo to je. Kúpte im chlieb!“ Kúpili sme teda chlieb.

Tak isto so mnou zalomcovalo, keď za mnou prišla mama s mŕtvym dieťaťom a povedala: „Biely čarodejník, vzkries moje dieťa!“ Bol som úplne bezmocný.

Vtedy mi pomohli slová Ježiša Krista, ktorý povedal: „Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia. Narodil sa slepý preto, aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie.“ To je odpoveď na otázku, keď vidíme katastrofu. Berme to ako príležitosť prejaviť súcit, spolupatričnosť, solidaritu a milosrdenstvo.


Zdieľať: