Andrej sa s mamou rád hral hru s glóbusom. Nepoznáte ju? Trochu vám ju priblížim.

Andrej ukázal na Austráliu a povedal: „V Austrálii žijú kengury a koaly. Nechcela by si tam bývať, mami?“

„Nie,“ odpovedala mama.

Potom Andrej ukázal na Južnú Ameriku. „V Južnej Amerike žijú lamy a nádherné tukany. Nechcela by si bývať tu?“ spýtal sa Andrej.

„Nie,“ odpovedala mama.

Andrej ukázal na Severnú Ameriku. „Blízko severného pólu žijú polárne medvede a vlci. Nechcela by si bývať v Severnej Amerike?“

„Nie,“ odpovedala mama.

Andrej ukázal na Afriku. „V Afrike žijú opice a slony,“ povedal. Potom ukázal na Áziu. „Tu žijú obrovské pandy, ktoré jedia bambusy. Nechcela by si bývať v Ázii?“ spýtal sa Andrej.

„Nie,“ odpovedala opäť mama a usmiala sa. „Najšťastnejšia som práve tu, kde bývame, v tomto našom malom mestečku.“

„Prečo?“ spýtal sa Andrej.

Mama sa dotkla jeho nosa a povedala: „Pretože práve tu žije najlepší chlapec na celom svete.“ Potom si padli do náručia. Takto, v úprimnom objatí, obvykle končila ich hra na glóbus.


Zdieľať: