Mária vyrastala s vedomím, že je iná ako ostatné deti. Narodila sa totiž s rázštepom podnebia. Deti na ňu zízali, vysmievali sa jej a ustavične si robili vtipy z jej deformovanej pery, krivého nosa a nezrozumiteľnej reči.

Takto vyzeralo jej detstvo. Nenávidela to, že je „iná”. Bola presvedčená, že nikto – okrem jej rodiny – ju nemôže mať rád… kým nezačala chodiť do triedy pani učiteľky Leonardovej. Táto pani učiteľka mala okrúhlu tvár, krásne hnedé vlasy a milo sa usmievala. Všetci žiaci ju mali radi, ale Mária ju priam milovala.

V čase, keď sa tento príbeh odohral (v roku 1950), bolo zvykom, že učitelia každý rok robili so svojimi žiakmi sluchové cvičenia. No Mária, práve kvôli rázštepu podnebia, sotva počula na jedno ucho. Aby ostatné deti nemohli na ňu ukazovať prstom, že je „iná”, vždy pri týchto cvičeniach podvádzala.

Test prebiehal tak, že dieťa sa postavilo k dverám, otočilo sa bokom a jedno ucho si zakrylo rukou. Učiteľka vyslovila šeptom niekoľko viet a žiak ich mal po nej zopakovať. Mária sa otočila chorým uchom k učiteľke a predstierala, že to druhé, zdravé ucho si zakryla. Vedela, že učiteľka často opakuje vety: „Obloha je modrá” alebo „Akej farby máš topánky?“ Ale tentoraz to tak nebolo. Boh viedol pani učiteľku k tomu, aby vyslovila slová, ktoré navždy zmenili Máriin život. Keď sa Mária postavila k dverám, počula slová: „Chcela by som, aby si bola mojím malým dievčatkom.“

Slová povzbudenia majú na deti, ale aj dospelých obrovský vplyv. Ak o ne svojich najbližších okrádame, veľmi im tým ubližujeme. Najmä doma ich nepočujeme tak často, ako by to malo byť. Nebojme sa povedať ich. Dám vám niekoľko tipov. Sú to vety, ktoré rozžiaria detské očká a obohatia ich život:

Som na teba hrdý…

Čo si urobil, je skvelé…

Viem, že to dokážeš…

Je z teba dobrý pomocník…

Verím ti…

Mám ťa rád…

Môžem sa na teba spoľahnúť…

Je to krásna práca…

Ide ti to od ruky…

Iste si sa veľmi snažil…

Mám z teba radosť…

K svojej sestre/bratovi sa správaš veľmi pekne…

Som Bohu za teba vďačný…

Si pre mňa veľký dar…

Som tu pre teba…


Zdieľať: