Za totality odznela na jednej schôdzi prednáška o tom, že náboženstvo je zbytočné a nezmyselné, pretože aj nábožní ľudia kradnú a klamú. Rečník uviedol aj konkrétne príklady. Väčšina s týmto názorom súhlasila. Ostatní, čo s tým nesúhlasili, mlčali. Iba jeden smelší vstal a spýtal sa prednášajúceho:

„Páčilo by sa vám, keby som povedal, že všetky školy treba zrušiť? Veď všade sa nájdu ľudia, čo napriek tomu, že chodia do školy, nič sa nenaučia.“


Zdieľať: