Počuli ste niekedy o kráľovi, ktorý svojim poddaným oznámil, že už sa k nim nebude správať ako ku sluhom, ale ak budú chcieť, bude ich považovať za svojich priateľov a plne im dôverovať? O kráľovi, ktorý chce, aby jeho podriadení jasne pochopili, že netúži po slepej a bezduchej poslušnosti, ale uprednostňuje spoluprácu založenú na slobodnom rozhodnutí? Počuli ste už o kráľovi, ktorý kvôli upevneniu vzájomnej dôvery svojim poddaným ponúka, že ich bude podrobne informovať o tom ako chce vládnuť?

V Biblii čítame, že niečo také neuveriteľné ponúkol Ježiš svojim učeníkom skôr, než sa vrátil do neba. Povedal im: „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“

„Kráľ kráľov a Pán pánov“ nás považuje za svojich priateľov, nie za svojich sluhov.


Zdieľať: