Môj Bože, uvedomujem si, ako veľmi nám ležia na srdci časné veci – až nám prekážajú myslieť na Teba. Túžobne upierame zrak na pozemské veci a pritom zabúdame, že naším skutočným domovom a vlasťou je nebo. Pane, sme veľmi leniví, keď ide o večný život a večné blaho, ale ochotní, neúnavní a okamžite pripravení čokoľvek podniknúť, keď ide o veci pozemské. Môj Bože, upriam moju vôľu na Teba. Udeľ mi tú milosť, aby som skôr, než sa pustím do práce na pominuteľných veciach, myslel na Teba. Keď ráno vstávam, pripomeň mi, aby som nezabudol, že bez Tvojho požehnania je všetka moja práca a námaha márna. Nauč ma vážiť si každý deň – teda aj dnešok. Nauč ma využívať čas, aby som ho nepremárnil. Amen.


Zdieľať: