V dobe, keď bolo toto proroctvo zaznamenané, Týrus bolo slávne mesto vo Fenícii. Jeho obyvatelia bohatli z obchodu. Mohli si preto dovoliť najlepšie bezpečnostné zariadenie svojich domov.

Ak by sme v tej dobe chceli nájsť miesto, kde okrem bohatstva nebolo nič posvätné, bolo by to práve mesto Týrus. Babylonskému kráľovi Nebúkadnesarovi trvalo trinásť rokov, kým ho dobyl.

Obyvatelia Týru sa z tejto porážky poučili. Nový Týrus postavili na ostrove, ktorý bol vzdialený asi 700 metrov od brehu, na ktorom kedysi stálo staré mesto. Verili, že mesto, ktoré je zo všetkých strán obklopené morom, nemôže byť dobyté. Alexander Veľký sa o to márne pokúšal sedem mesiacov. Potom však našiel spôsob, s ktorým obyvatelia Týru nepočítali. Jeho vojaci začali na pevnine rozoberať trosky starého mesta, z ktorých postavili cestu spájajúcu ostrov s pevninou. Robili to tak dôkladne, že po nich na mieste starého Týru zostala len holá skala.

Dnes je na mieste starého Týru malá rybárska dedina, v ktorej žije niekoľko chudobných obyvateľov.


Zdieľať: