Spýtali sa raz jedného mnícha: „Čo si získal tým, že sa pravidelne modlíš k Bohu?“

Mních sa zamyslel a odpovedal: „Nič… Ale viem, čo som stratil. Stratil som hnev, zlosť, chamtivosť, závisť, neistotu, strach…“

Odpoveďou na naše modlitby a prosby niekedy nie je to, čo získavame, ale čo strácame. A práve takto získame najviac…


Zdieľať: