Pred rokmi sa mi dostala do rúk malá zbierka básní. Okamžite ma upútala. Dodnes si pamätám báseň o mužovi, ktorý prešiel nešťastnou náhodou susedovi mačku. Ten túto správu prijal so smútkom, ale napriek tomu mu odpustil a mačku spolu pochovali. Onen previnilec však na túto nehodu stále myslel a aj napriek uisteniu o odpustení sa k tomu stále vracal. Ba pochovanú mačku znovu vykopal a šiel s ňou znovu k susedovi prosiť o odpustenie.

V tej básni som sa našiel. Niekedy je pre mňa ťažké uveriť tomu, že Boh mi skutočne odpustil a nemusím sa k tomu už vracať.

Ako ste na tom vy? Veríte tomu, čo Boh povedal?


Zdieľať: